Uchwały walnego zebrania członków z dn. 17.01.2009 r.

17/01/2009

Uchwała nr 1
Członkowie Polskiego Towarzystwa Wakcynologii jednogłośnie udzielają absolutorium ustępującemu Zarządowi w składzie:
1. prof. Jacek Wysocki – przewodniczący
2. prof. Ewa Bernatowska
3. prof. Lidia Brydak
4. prof. Zbigniew Rudkowski
5. dr Hanna Czajka
6. dr Ewa Duszczyk
7. dr Jacek Mrukowicz
8. dr hab. Leszek Szenborn
oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:
1. dr Ryszard Konior – przewodniczący
2. dr Wiesława Mazurowska-Magdzik – członek Komisji Rewizyjnej
3. dr Jerzy Pejcz – członek Komisji Rewizyjnej

w dniu 17 stycznia 2009 roku. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Wakcynologii zobowiązuje kolejny Zarząd do stworzenia i wdrożenia czytelnego systemu kryteriów przydzielania stypendiów naukowych i nagród oraz innych form dofinansowania dla podmiotów realizujących cele zgodne ze statutem PTW.

Uchwała nr 3
Walne Zebranie Członków Członków Polskiego Towarzystwa Wakcynologii zobowiązuje kolejny Zarząd do kontynuacji i intensyfikacji działań na rzecz modernizacji Programu Szczepień Ochronnych w Polsce.

Uchwała nr 4
Walne Zebranie Członków PTW na wniosek Komisji Rewizyjnej zobowiązuje kolejny Zarząd do rozliczenia III zjazdu PTW do dnia 31.03.2009 r.

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii