Członkowie honorowi PTW

Członkowie honorowi PTW

Dyplom honorowego członka PTW

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii