Członkowie honorowi PTW

Członkowie honorowi PTW

 • prof. dr. hab. Wiesław Magdzik (Warszawa)
 • prof. dr hab. Maria Gołębiowska (Łódź)
 • prof. dr hab. Lidia Brydak (Warszawa)
 • prof. dr hab. Janina Piotrowska-Jastrzębska (Białystok)
 • prof. dr hab. Zbigniew Rudkowski (Wrocław)
 • prof. dr hab. Andrzej Radzikowski (Warszawa)
 • prof. dr hab. Janusz Ślusarczyk (Warszawa)
 • dr n. med. Marian Patrzałek (Kielce)
 • dr n. med. Piotr Kramarz (ECDC)
 • dr n. med. Elżbieta Saraczyńska (Wrocław)
 • prof. dr hab. Barbara Kamińska (Gdańsk)
 • dr n. med. Ewa Duszczyk (Warszawa)

Dyplom honorowego członka PTW

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii