Aktualności

Konferencje i szkolenia

23
marzec
Warsztaty PTW „Szczepienia osób starszych i przewlekle chorych”
23.03.2024
Warszawa / online
19-20
kwiecień
Kurs PTW "Szczepienia ochronne ze szczególnym uwzględnieniem szczepień osób starszych i uzupełniania zaległych szczepień"
19.04. - 20.04.2024
online

Wytyczne i stanowiska

FAQ

Czy między podaniem donosowej szczepionki przeciw grypie a podaniem szczepionki MMR wymagany jest określony odstęp czasu?

Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi szczepień, między podaniem dwóch różnych szczepionek „żywych” podawanych we wstrzyknięciu należy zachować minimalny odstęp 4 tyg. Zasada ta ma zastosowanie również do szczepionki przeciw grypie podawanej donosowo.

  • Donosowa szczepionka przeciw grypie FluenzTetra oraz szczepionka MMR przeciw odrze, śwince i różyczce należą do kategorii szczepionek „żywych”.
  • Najlepszym rozwiązaniem jest szczepienie tego samego dnia. Jeżeli jest to niemożliwe, w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka niekorzystnej interakcji, pomiędzy podaniem donosowej szczepionki przeciw grypie oraz szczepionki MMR zalecany jest odstęp co najmniej 4 tyg.
  • Wyjątkiem od zasady zachowania minimalnego odstępu 4 tyg. między podaniem dwóch różnych szczepionek „żywych” są szczepionki podawane doustnie (np. przeciw rotawirusom lub szczepionka Ty21a przeciw durowi brzusznemu), które można podawać jednocześnie z innymi „żywymi” szczepionkami (donosowymi lub we wstrzyknięciu) lub w dowolnym odstępie przed szczepieniem „żywymi” szczepionkami albo po nim.
  • Jeżeli odstęp czasu pomiędzy podaniem szczepionek „żywych”, których nie podano podczas jednej wizyty, jest krótszy niż 4 tygodnie, dawkę szczepionki podanej w drugiej kolejności należy uznać za nieważną i powtórzyć. Nie ma tutaj zastosowania zasada 4 dni, dotycząca skrócenia minimalnego odstępu między dawkami.
  • Pomiędzy podaniem dwóch różnych szczepionek „żywych” podawanych we wstrzyknięciu należy zachować minimalny odstęp 4 tyg. Zasada ta ma zastosowanie również do szczepionki przeciw grypie podawanej donosowo.

Tylko doustne szczepionki „żywe” mogą być podawane w dowolnym czasie od żywych donosowych i we wstrzyknięciach.

Kroger A., Bahta L., Hunter P. General Best Practice Guidelines for Immunization (Updated May 4, 2021) www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html (updated March 15, 2022).

 

W krajach Unii Europejskiej dopuszczono do obrotu 4 szczepionki przeciw COVID-19:

 

 

 

 

 

Europejska Agencja Leków prowadzi procedurę wstępnej etapowej oceny (rolling review) 3 szczepionek przeciw COVID-19:

 

  • szczepionki białkowej rekombinowanej Novavax (NVX-CoV2373) (procedura etapowa od 03.02.2021),
  • szczepionki mRNA CurVac AG (CVnCoV) (procedura etapowa od 12/02/2021),
  • szczepionki wektorowej Sputnik V (Gam-COVID-Vac) (procedura etapowa od 04/03/2021).

Na stronie Medycyny Praktycznej Szczepienia można odnaleźć listę poradni udzielających konsultacji specjalistycznych z zakresu szczepień ochronnych: https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/porocedury/213651,poradnie-udzielajace-konsultacji-specjalistycznych-z-zakresu-szczepien-ochronnych.

Medycyna Praktyczna – Szczepienia

Kwartalnik „Medycyna Praktyczna – Szczepienia” – pierwsze i jedyne czasopismo specjalistyczne w Polsce kompleksowo poświęcone szczepieniom i chorobom, którym można zapobiegać poprzez szczepienia. Nieodpłatnie dla wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Kwartalnik promuje Evidence Based Medicine – EBM jako sposób uprawiania medycyny oparty na wiarygodnych i aktualnych danych naukowych, doświadczeniu lekarza i indywidualnych preferencjach pacjenta. Dostarcza lekarzom, pielęgniarkom oraz innym pracownikom zaangażowanym w realizację profilaktyki z użyciem szczepień najnowsze informacje przydatne w codziennej praktyce i wspomaga podejmowanie optymalnych decyzji.

Zapisz się do newslettera!
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii