Komunikat 1/2009 z dnia 3.03.2009 r.

03/03/2009

Na wspólnym posiedzeniu Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej PTW, które odbyło się w dniu 3 marca 2009 r. w Warszawie w sali konferencyjnej Narodowego Instytutu Leków, nastąpiło – zgodnie ze statutem – ukonstytuowanie się Prezydium Zarządu Głównego PTW.

W głosowaniu wybrano:
1) na Przewodniczącego ZG PTW – dr hab. med. Leszka Szenborna (Wrocław)
2) na Zastępcę Przewodniczącego ZG PTW – dr med. Jacka Mrukowicza (Kraków)
3) na Sekretarza ZG PTW – dr med. Hannę Czajkę (Kraków)
4) na Skarbnika ZG PTW – dr med. Ewę Duszczyk (Warszawa)

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZG PTW został wybrany dr med. Marian Patrzałek (Kielce).
W związku ze zmianą Przewodniczącego ZG PTW nowy adres do korespondencji to:

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
ul. Bujwida 44
50-345 Wrocław
tel. (071) 733 18 00

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii