Zarząd główny

Zarząd główny

prof. Jacek Wysocki
Przewodniczący
prof. Leszek Szenborn
Zastępca Przewodniczącego
dr n. med. Ewa Talarek
Skarbnik
dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz
Sekretarz
dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR
Członek Zarządu
dr hab. n. med. Ernest Kuchar, prof. WUM
Członek Zarządu
dr n. med. Ilona Małecka
Członek Zarządu
lek. Marcin Rozwadowski
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna PTW

dr n. med. Barbara Hasiec
Przewodniczący
dr n. med. Ewa Duszczyk
Członek komisji
dr n. med. Henryk Szymański
Członek komisji
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii