Zarząd główny

Zarząd główny

dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Przewodniczący
prof. Jacek Wysocki
Zastępca Przewodniczącego
dr n. med. Ewa Talarek
Skarbnik
dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz
Sekretarz
dr hab. n. med. Hanna Czajka
Członek Zarządu
dr n. med. Ilona Małecka
Członek Zarządu
dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
Członek Zarządu
prof. Leszek Szenborn
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna PTW

dr n. med. Barbara Hasiec
Przewodniczący
dr med. Ryszard Konior
Członek komisji
dr n. med. Henryk Szymański
Członek komisji
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii