Skuteczność rzeczywista szczepionki przeciwko ospie wietrznej

04/05/2023

W artykule „Skuteczność rzeczywista szczepionki przeciwko ospie wietrznej” opublikowanym na mp.pl podsumowano wyniki badań oceniających skuteczność rzeczywistą szczepionki przeciwko ospie wietrznej w zapobieganiu tej chorobie oraz wiedzę zdobytą w ciągu pierwszych 25 lat realizacji programu powszechnych szczepień przeciwko ospie wietrznej w USA.

Skuteczność 1 dawki szczepionki w zapobieganiu ospie wietrznej niezależnie od jej nasilenia była umiarkowana (82–85%), natomiast w zapobieganiu chorobie o ciężkim przebiegu była bardzo duża (100%), przy czym wraz z upływem czasu ochrona poszczepienna nieco się zmniejszała. Program szczepień z użyciem schematu 1-dawkowego (lata 1995–2006) istotnie wpłynął zarówno na zachorowalność na ospę wietrzną, jak i częstość ciężkich powikłań tej choroby (zmniejszenie o 71–90%), chociaż nie zapobiegł utrzymującej się transmisji VZV i nawet w populacjach o dużym odsetku zaszczepionych nadal zdarzały się ogniska zachorowań. Podawanie 2 dawek szczepionki przeciwko ospie wietrznej zwiększyło jej skuteczność o ≥10% w zapobieganiu ospie wietrznej o dowolnym nasileniu i skutkowało dalszym zmniejszeniem zachorowalności, częstości ciężkich powikłań oraz liczby i wielkości ognisk zachorowań. Aktualnie nie ma dowodów wskazujących na zmniejszanie się ochrony poszczepiennej wraz z upływem czasu po podaniu 2 dawek.

Całość artykułu na stronie: https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/przegladowe/315862,skutecznosc-rzeczywista-szczepionki-przeciwko-ospie-wietrznej

Zobacz także

22/11/2018

Aktualności

Zobacz więcej
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii