Przełom w profilaktyce zakażeń RSV u dzieci i osób starszych

04/05/2023

Wirus syncytium nabłonka oddechowego (RSV) są najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu oddechowego u dzieci. Szacuje się, że każdego roku na całym świecie w populacji dzieci w wieku <5 lat jest przyczyną około 33 000 000 przypadków zakażeń dolnych dróg oddechowych, 3 600 000 hospitalizacji i ponad 100 000 zgonów. Na ciężki przebieg zakażeń RSV szczególnie narażone są noworodki urodzone przedwcześnie, przede wszystkim te z dysplazją oskrzelowo-płucną oraz z istotnie hemodynamiczną wadą serca. Zakażenia RSV stanowią również istotny problem zdrowotny u osób starszych, zwłaszcza tych obciążonych przewlekłymi chorobami serca i płuc – w samych USA każdego roku z powodu zakażenia RSV hospitalizowanych jest 60 000–160 000 osób starszych, a 6000–10 000 z nich umiera.

Nie istnieje leczenie przyczynowe zakażenia RSV, dlatego tak ważna jest profilaktyka. Aktualnie jedyną swoistą metodą zapobiegania zakażeniom RSV jest immunoprofilaktyka z użyciem przeciwciał monoklonalnych, dostępna wyłącznie dla dzieci. W Polsce dostępny jest paliwizumab i w ramach programu lekowego z nieodpłatnej profilaktyki zakażeń RSV z jego użyciem mogą skorzystać m.in. dzieci do ukończenia 2. roku życia z hemodynamicznie istotną wadą serca, dysplazją oskrzelowo-płucną, niemowlęta do ukończenia 1. roku życia urodzone <28. tygodnia ciąży oraz do ukończenia 6. miesiąca życia urodzone między 29. a 32. tygodniem ciąży lub urodzone ≤35. tygodnia ciąży z urodzeniową masą ciała ≤1500 g. We wrześniu 2022 roku Europejska Agencja Leków (EMA) zarejestrowała kolejne przeciwciało monoklonalne do stosowania w profilaktyce zakażeń dolnych dróg oddechowych wywołanych RSV u noworodków i niemowląt – nirsewimab. Preparat ten nie jest jeszcze dostępny w Polsce.

Prace nad bezpieczną i skuteczną szczepionką przeciwko RSV rozpoczęły się już kilka lat po odkryciu wirusa w 1956 roku – do tej pory bez większych sukcesów. Wydaje się jednak, że zła passa została przerwana. W czasopiśmie „The New England Journal of Medicine” opublikowano wyniki 3 badań z randomizacją (RCT; faza III), w których oceniono skuteczność i bezpieczeństwo 2 różnych szczepionek przeciwko RSV w profilaktyce zakażeń u niemowląt lub osób starszych.

Więcej na ten temat w artykule: https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/322309,przelom-w-profilaktyce-zakazen-rsv-u-dzieci-i-osob-starszych

Zobacz także

22/11/2018

Aktualności

Zobacz więcej
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii