Prof. Jacek Wysocki Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

02/04/2023

18 marca 2023 roku na Walnym spotkaniu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii wybrano Zarząd Towarzystwa.

1 kwietnia 2023 roku Zarząd PTW ukonstytuował się w następującym składzie:

prof. dr hab. Jacek Wysocki – Przewodniczący PTW

prof. dr hab. Leszek Szenborn – Wiceprzewodniczący  

dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz – Sekretarz

dr n. med. Ewa Talarek – Skarbnik

dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR – członek Zarządu     

dr hab. n. med. Ernest Kuchar, prof. WUM – członek Zarządu  

dr n. med. Ilona Małecka –  członek Zarządu

lek. Marcin Rozwadowski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

dr n. med. Barbara Hasiec – Przewodnicząca

dr n. med. Ewa Duszczyk – członek Komisji

dr n. med. Henryk Szymański – członek Komisji 

Zobacz także

22/11/2018

Aktualności

Zobacz więcej
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii