Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

22/03/2023

Od ponad 10 lat nadrzędnym celem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy było wspieranie pacjentów oraz przeciwdziałanie powikłaniom wynikającym z transmisji wirusa grypy w polskim społeczeństwie. Program powstał z przekonania, iż obecnie funkcjonujący w Polsce system walki z wirusem grypy wymaga kompleksowego i konsekwentnego procesu wprowadzania zmian systemowych, dzięki którym bylibyśmy w stanie zabezpieczyć pacjentów przed zachorowaniem oraz poważnymi, często śmiertelnymi powikłaniami.

Przy wsparciu ekspertów podjęte zostały konkretne działania, dzięki którym udało się osiągnąć część zamierzonych celów. Polski system ochrony zdrowia wymaga wprowadzenia dalszych zmian. Pandemia COVID-19 przypomniała wszystkim, jak ważna jest kontrola sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz pokazała, jak duży wpływ na zdrowie publiczne może mieć profilaktyka jednostki. Wyciągnięte pierwsze wnioski poddane zostaną dalszej analizie, aby w przyszłości wypracować takie rozwiązania, które pozwolą zmniejszyć poziom transmisji wirusów grypy i innych chorób zakaźnych do minimum, oraz ograniczą konsekwencje wynikające z tych zakażeń. Razem możemy zbudować w Polsce stabilny system profilaktyczny, zabezpieczający potrzeby pacjentów oraz wspierający pracowników ochrony zdrowia.

Lepiej zapobiegać niż leczyć!

Broszura: 10 lat OPZG

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii