Postępy w eliminacji różyczki i zespołu różyczki wrodzonej na świecie

29/04/2022

Różyczka jest ogólnoustrojową, wirusową chorobą zakaźną, której czynnikiem etiologicznym jest wirus różyczki. U dzieci i dorosłych choroba ta zazwyczaj przebiega łagodnie, jednak zakażenie wirusem różyczki ciężarnej, zwłaszcza w I trymestrze, jest szczególnie niebezpieczne i może prowadzić do poronienia, obumarcia płodu lub rozwoju ciężkich wad wrodzonych u płodu, tzw. zespołu różyczki wrodzonej (CRS).

Zapobieganie (eliminacja) CRS jest głównym celem programów szczepień przeciwko różyczce, a najskuteczniejszą strategią są powszechne szczepienia ochronne dzieci z dodatkowym szczepieniem wychwytującym podatnych na zachorowanie nastolatków w wieku ≤14 lat. W maju 2012 roku na 65. posiedzeniu Światowego Zgromadzenia Zdrowia – organu wykonawczego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – przyjęto ostateczną wersję planu działania na rzecz szczepień (Global Vaccine Action Plan – GVAP) na lata 2011–2020.

Jednym z najważniejszych celów zawartych w GVAP była eliminacja różyczki w co najmniej 5 z 6 Regionów WHO do końca 2020 roku. W czasopiśmie „Morbidity and Mortality Weekly Report” opublikowano raport podsumowujący postępy w eliminacji różyczki i CRS na świecie jakie poczyniono od 2012 roku.

Szczegóły na: Postępy w eliminacji różyczki i zespołu różyczki wrodzonej na świecie

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii