Jak realizować szczepienie przeciwko pneumokokom zgodnie z PSO na 2022 rok?

29/04/2022

Obowiązek szczepienia przeciwko pneumokokom obejmuje dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 roku i podlegają one temu obowiązkowi do ukończenia 19. roku życia.

Z informacji przekazanej „Medycynie Praktycznej – Szczepienia” przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w 2022 roku obowiązkowe szczepienie przeciwko pneumokokom należy realizować:

Skoniugowaną 10-walentną szczepionką przeciwko pneumokokom (PCV-10, Synflorix):

  • w populacji ogólnej dzieci,
  • w populacji dzieci urodzonych przedwcześnie, ale w ≥27. tygodniu ciąży,
  • w populacji dzieci z grup ryzyka inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP).

 

Skoniugowaną 13-walentną szczepionką przeciwko pneumokokom (PCV-13, Prevenar 13):

  • w populacji dzieci urodzonych ≤26. tygodnia ciąży,
  • w populacji dzieci, które rozpoczęły szczepienie preparatem PCV-13 w 2021 roku w ramach grup ryzyka IChP,
  • w populacji dzieci objętych obowiązkiem szczepienia przeciwko pneumokokom, które ukończyły 5. rok życia (z uwagi na wiek dzieci te nie kwalifikują się do szczepienia preparatem PCV-10).

 

Szczegóły na: Jak realizować szczepienie przeciwko pneumokokom zgodnie z PSO na 2022 rok?

 
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii