Stanowisko polskiej grupy ekspertów „Epidemiologia, diagnostyka i profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce i wybranych krajach europejskich”

06/03/2021

W czasopiśmie Medycyna Pracy ukazała się publikacja: „Epidemiologia, diagnostyka i profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce i wybranych krajach europejskich – stanowisko polskiej grupy ekspertów”. Wśród autorów są dr hab. Ernest Kuchar – Przewodniczący PTW i prof. dr hab. Leszek Szenborn – członek Zarządu PTW. 

Eksperci podkreślają, że kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest jedną z najczęstszych neuroinfekcji wirusowych w Polsce i powinno być brane pod uwagę w diagnostyce wirusowej u każdego pacjenta z neuroinfekcją wirusową. Badaniem z wyboru jest oznaczenie ilościowe przeciwciał IgM i IgM testem ELISA.

U dawców narządów pochodzących z terenów endemicznych wskazane jest wykonywanie przesiewowych testów w kierunku KZM

Postępowanie z pacjentem po przebytym KZM:

  • w wieku dorosłym powinno obejmować usprawnianie ruchowe, kontrolę stanu psychicznego i neurologicznego,
  • u dzieci zaleca się kontrolę otolaryngologiczną (ubytek słuchu) i psychologiczną (rozwój psychiczny).

Cały obszar Polski powinien być traktowany jako zagrożony wystąpieniem KZM, poziom endemiczności jest natomiast zróżnicowany.

Profilaktykę w postaci szczepień przeciw KZM należy zapewnić:

  • wszystkim osobom mieszkającym na terenach o wysokiej endemiczności wg. Definicji WHO (5 i więcej przypadków na 100 000/rok), w szczególności dzieci i osoby w wieku podeszłym.
  • na terenach o niższej endemiczności (1-5 przypadków na 100 000 os./rok) szczepienie zaleca się wszystkim osobom z grupy ryzyka.
  • osobom pracującym na terenach zielonych, także w miastach, ze względu na wysokie skumulowane ryzyko zachorowania na KZM.

Za grupy ryzyka KZM uznaje się osoby uprawiające aktywność lub wykonujące pracę zawodową na świeżym powietrzu, oraz osoby podróżujące na tereny endemiczne, jeżeli podejmowane aktywności narażają na pokłucie przez kleszcze.

Pliki do pobrania

Źródło

Kuchar E., Zajkowska J., Flisiak R., Mastalerz-Migas A., Rosińska M., Szenborn L., Wdówik P. Walusiak-Skorupa J. Epidemiologia, diagnostyka i profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce i wybranych krajach europejskich – stanowisko polskiej grupy ekspertów. Medycyna Pracy 2021;72(2)

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii