FDA dopuściła do stosowania szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy Janssen

02/03/2021

Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA) wydał pozwolenie na tzw. użycie w sytuacji wyjątkowej (emergency use authorization – EUA) wektorowej szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez firmę Janssen należącą do koncernu Johnson & Johnson. Pozytywna decyzja w sprawie EUA pozwala na dystrybucję i stosowanie szczepionki w Stanach Zjednoczonych.

Decyzję wydano po szczegółowej analizie danych naukowych szczepionki, jej bezpieczeństwa i skuteczności oraz pozytywnej opinii Komitetu Doradczego ds. Szczepionek i Produktów Biologicznych (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee – VRBPAC) działającego przy FDA.

Szczegóły na: FDA dopuściła do stosowania szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy Janssen

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii