Książka SZCZEPIENIA OCHRONNE w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci

11/07/2018

Polecamy  książkę SZCZEPIENIA OCHRONNE w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci. Książka zawiera wiadomości potrzebne w toczącej się dyskusji wokół realizacji szczepień ochronnych w Polsce. Jesteśmy przekonani, że będzie pomocna dla przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, którzy powinni być w swoich środowiskach pracy źródłem rzetelnej wiedzy o profilaktyce chorób zakaźnych.

wysocki

Książka SZCZEPIENIA OCHRONNE w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci została przygotowana pod naukową redakcją dr Anny bednarek, dr Małgorzaty Bartkowiak-Emeryk oraz prof. Jacka Wysockiego. Stanowi kompendium wiedzy z zakresu problematyki chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Wśród autorów są znani specjaliści z zakresu chorób zakaźnych, promocji zdrowia oraz pielęgniarstwa. W książce przedstawiono najczęstsze choroby zakaźne u dzieci z jednoczesnym dokładnym omówieniem możliwości współczesnej immunoterapii. Zaprezentowano najważniejsze zagrożenia epidemiologiczne u dzieci i możliwości szczepień ochronnych, a także techniczne i prawne aspekty realizacji szczepień w populacji wieku rozwojowego. Książka doskonale wpisuje się w nurt zagadnień profilaktycznych jako ważnych problemów zdrowia publicznego. Książka zawiera wiadomości potrzebne w toczącej się dyskusji wokół realizacji szczepień ochronnych w Polsce. Będzie pomocna dla przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, którzy powinni być w swoich środowiskach pracy źródłem rzetelnej wiedzy o profilaktyce chorób zakaźnych.

Spis treści

6.1. Szczepienia u dzieci przedwcześnie urodzonych oraz z małą masą urodzeniową

6.7. Szczepienia u dzieci z chorobami autoimmunologicznymi

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii