Walne Zgromadzenie Członków PTW 3 marca 2018r.

26/02/2018

Na podstawie §19 i §20 Statutu Zarząd PTW zwołuje Walne Zebranie Członków połączone z wyborami Zarządu na kadencję 2018–2020 r., które odbędzie się w dniu 3 marca 2018 r. (sobota) w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, ul. Wołoska 137 (aula, III piętro). Pierwszy termin Walnego Zebrania wyznaczono na godz. 14.50, a drugi na godz. 15.20.

Porządek obrad poniżej.

Istnieje możliwość wcześniejszego zgłaszania kandydatur do Zarządu (3–8 członków) oraz Komisji Rewizyjnej (3–6 członków). Zgłoszenie zawierające imię i nazwisko kandydata, miejsce pracy, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, wraz z krótkim uzasadnieniem i informacją o zgodzie kandydata proszę przesłać pocztą elektroniczną do 26 lutego 2018 r. (do godz. 24.00) do  dr n. med. Jacka Mrukowicza (jacekm@mp.pl). Zgłoszenie musi zawierać także imię i nazwisko proponującego kandydaturę.

Lista kandydatów pojawi się na stronie internetowej www.ptwakc.org.pl (tam dostępny jest również Statut PTW).

W dniu 3 marca 2018 r. w godzinach 8.00-14.00 w Centrum Konferencyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, ul. Wołoska 137 w Warszawie odbędzie się konferencja warsztatowa PTW pt. Szczepienia ochronne u kobiet planujących ciążę i ciężarnych (dla członków PTW bezpłatna pod warunkiem rejestracji do 28 lutego br.). Szczegółowe informacje i program na stronie internetowej konferencji (http://warsztatyptwakc2018.pl/).

Zgodnie z decyzją Zarządu członkom PTW uczestniczącym w Walnym Zebraniu, mającym opłacone wszystkie składki do 2017 r. włącznie, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do i z Warszawy (pociąg – bilet II klasy; autobus rejsowy). Należy wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania podczas rejestracji na Walnym Zebraniu) i przesłać go na wskazany na nim adres wraz z oryginałami biletów (list polecony) do 5 kwietnia 2018 r.

Do zobaczenia 3 marca w Warszawie.

Z wyrazami szacunku

dr med. Jacek Mrukowicz

Zastępca Przewodniczącego PTW

 

Porządek obrad Walnego Zebrania PTW

(3.03.2018 r., g. 14.50)

(Centrum Konferencyjne, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Wołoska 137, Warszawa [aula, III piętro])

 1. Otwarcie zebrania (Przewodniczący Zarządu)
 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zebrania
 3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał oraz Sekretarza Walnego Zebrania
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o zdolności WalnegoZebrania Członków do powzięcia wiążących uchwał
 5. Zatwierdzenie porządku obrad
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2017 oraz kadencji 2015–2017
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz w kadencji 2015–2017 (Skarbnik Zarządu)
 8. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017 oraz kadencję 2015–2017
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Przyjęcie sprawozdań za rok 2017
 11. Przyjęcie sprawozdań Zarządu z wykonania obowiązków w kadencji 2015–2017
 12. Informacja o wyborach Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2020
 13. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2020 oraz dyskusja nad programami
 14. Wybory członków Zarządu i komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2020
 15. Wolne wnioski i dyskusja nad dalszą działalnością PTW
 16. Ogłoszenie wyników wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2020
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii