Jak rozmawiać z rodzicami na temat szczepień przeciw HPV?

17/07/2018

Wiele samorządów w Polsce realizuje programy bezpłatnych szczepień przeciw HPV.

Lekarz prowadzący rozmowę na temat szczepień przeciw HPV z rodzicami musi być merytorycznie przygotowany do spotkania i dyskusji, uzbrojony w argumenty i cierpliwość.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze argumenty pomocne w rozmowie z rodzicami na temat szczepień przeciw HPV.

1. Szczepionka przeciw HPV jest szczepionką przeciwwirusową. Związek pomiędzy zakażeniem wirusem HPV a chorobami nowotworowymi, w tym rakiem szyjki macicy, został potwierdzony przez prof. Haralda zur Hausena, który za to odkrycie otrzymał w 2008 roku nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny.

2. Szczepienia przeciw zakażeniom HPV przeprowadza się u dziewcząt w wieku od 9 lat, ale najkorzystniej jest je wykonać w wieku 11. do 13. lat. W tym okresie uzyskuje się najwyższą ochronę przed zakażeniem. W tym wieku także można stosować dwudawkowy schemat szczepień w odstępie 6 miesięcy, co wiąże się z mniejszą liczbą iniekcji i obniżeniem kosztów profilaktyki.

3. Szczepionki przeciw HPV są bardzo nowoczesne, wytworzono je metodami inżynierii genetycznej z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Zawierają one fragmenty osłonki białkowej wirusa, chroniącej materiał genetyczny drobnoustroju, stąd szczepionką nie można się zarazić, a mobilizuje ona układ odporności do wytworzenia przeciwciał i uruchamia mechanizm służące zapewnieniu długotrwałej ochrony.

4. Zakażenia HPV, podobnie jak szereg innych zakażeń wywoływanych przez inne drobnoustroje, przenoszone są drogą płciową. A zatem profilaktyka zakażeń HPV powinna zostać przeprowadzona w okresie poprzedzającym inicjację seksualną. Efekty zabezpieczenia przed zakażeniem związanym z ryzykiem rozwoju zmian nowotworowych szyjki macicy, gardła, odbytu lub prącia, są odległe czasowo od szczepienia. Dlatego należy rodzicom szczepionych dziewcząt uświadomić, że wyrażając zgodę na szczepienie swych dzieci, dają im szansę na uniknięcie w przyszłości groźnej dla ich zdrowia, a nawet życia choroby. Takiej możliwości nie sposób zmarnować.

5. Szczepionki przeciw zakażeniom HPV są bezpieczne dla szczepionych dziewcząt i chłopców. Przeprowadzony przez Europejską Agencję Leków w 2015 roku przegląd badań klinicznych, zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych dokonywanych przez pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów, a także innych raportów dot. szczepień przeciw HPV nie potwierdził występowania związku przyczynowego pomiędzy tym szczepieniem a występowaniem:
• kompleksowego zespołu bólu regionalnego (CRPS)
• zespołu tachykardii postawno-ortostatycznej (POTS)
u młodych kobiet szczepionych przeciw HPV. Schorzenia te z jednakową częstością występowały zarówno w grupie kobiet szczepionych jak i nieszczepionych.

6. Rodzice szczepionych dziewcząt powinni wiedzieć, że szczepienia nie zwalniają dziewcząt od wykonywania w przyszłości regularnych badań cytologicznych lub innych badań przesiewowych, zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami właściwych instytucji.

Autor: dr n. med. Hanna Czajka

Tekst pochodzi ze strony: Małopolska dba  zdrowie.

 

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii