Rekomendacje szczepień kobiet w ciąży.

04/12/2023

Eksperci Polskiego Towarzystwa Wakcynologii razem z ekspertami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Rodzinnej opracowali rekomendacje szczepień kobiet w ciąży:

Eksperci zalecają szczepienia kobiet w ciąży:

– przeciw grypie,

– przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi,

– przeciw COVID-19.

Seremak-Mrozikiewicz A., Nitsch-Osuch A., Czajkowski K., Drews K., Huras H.,  Kalinka J., Kuchar E., Leszczynska-Gorzelak B., Mastalerz-Migas A., Swiatkowska-Freund M.,  Wielgos M., Wolski H., Wysocki J., Zimmer M., Sieroszewski P. Guidelines of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians, the Polish Society for Vaccinology, and the Polish Society for Family Medicine on vaccinating women with reproductive plans and pregnant or breastfeeding women. Ginekol Pol 2023, Aug 21.

Zalecenia: https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/article/view/95834

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii