Zalecenia ekspertów Komisji profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego dotyczące szczepień przeciw pneumokokom u pacjentów kardiologicznych

25/03/2024

Pacjent kardiologiczny jest w sposób szczególny narażony na wystąpienie zakażenia pneumokokowego, zwłaszcza pneumokokowego zapalenia płuc i jego inwazyjnej postaci (zapalenie płuc z posocznicą).
Pacjent z chorobą układu sercowo-naczyniowego powinien otrzymać jasny komunikat o zasadności szczepienia przeciwko pneumokokom zgodnie z aktualnym schematem szczepień przewidzianym dla osób dorosłych.
Opinia ekspertów Komisji profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego:

Mamcarz A., Wełnicki M., Drożdż J., Grabowski M., Jankowski P., Kuchar E., Leszek P., Mitkowski P., Wysocki J. The role of pneumococcal vaccination in reducing the cardiovascular risk of cardiac patients: opinion of experts of the Prevention Committee of the Polish Cardiac Society supported by the Polish Vaccinology Society. Kardiol Pol 2023, Sep 3.

https://journals.viamedica.pl/polish_heart_journal/article/view/96718?fbclid=IwAR2aYbobzpfgIR39gjQW1VsqQB773KAqJZtragoofOUsPo8SeH9jKoML08s

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii