Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na organizację VI krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTW w Łodzi w 2015 r.

01/09/2015

Do Komisji Konkursowej wpłynęły 3 oferty.

W drodze postępowania konkursowego realizację organizacji konferencji PTW w Łodzi w dniach 22-24 X 2015 r. powierzono firmie Symposium Cracoviense.

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii