Oddział Immunologii Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Polskie Towarzystwo Pediatryczne oraz Polskie Towarzystwo Wakcynologii organizują sympozjum pt. „Szczepienia ochronne”.

24 kwietnia, 2009 r. Warszawa
Centrum Konferencyjno-Kongresowe, Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa

Wykład inauguracyjny oraz obrady „okrągłego stołu” poświęcone zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej oraz innym zakażeniom wywołanym przez pneumokoki (tłumaczenie symultaniczne) poprowadzi światowej sławy uczony Profesor Ron Dagan, Uniwersytet Soroka, Beer-Sheva, Izrael.

Inne tematy sympozjum:

  • Program szczepień ochronnych – nowe kierunki zmian
  • Bezpieczeństwo szczepień
  • Szczepienia w chorobach przewlekłych

Uwaga: Po raz pierwszy uczestnicy otrzymają materiały naukowe w pełnych wydaniach dwóch czasopism: Standardów Medycznych i Zakażeń.

Opłatę w wysokości 100 zł za udział w Sympozjum należy wpłacić na konto:
ZYCHORA – Lipke Małgorzata,
ul. Pińczowska 2, 04-925 Warszawa
Bank Zachodni WBK SA
33 1090 1753 0000 0000 7403 0966
z dopiskiem „Szczepienia ochronne”.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa.

 

Adres kontaktowy:
Prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska
Oddział Immunologii
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii IP-CZD
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel. (022) 815-73-84, (022) 815-73-85
e-mail: oddzial.immunologia@czd.pl

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii