Data i czas: 17 stycznia 2009 r., godz. 10.30-13.15
Miejsce obrad: Warszawa, aula Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24)
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Medycyna Praktyczna

Materiały szkoleniowe w formacie PDF

Komitet naukowy:
prof. dr hab. med. Jacek Wysocki
prof. dr hab. med. Zbigniew Rudkowski
dr hab. med. Teresa Jackowska
dr med. Jacek Mrukowicz
dr med. Paweł Grzesiowski
dr med. Ewa Duszczyk
dr med. Hanna Czajka

Patronat:
Państwowy Zakład Higieny
Główny Inspektorat Sanitarny
Ewa Kopacz – Minister Zdrowia
prof. dr hab. med. Anna Dobrzańska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii
prof. dr hab. med. Ewa Helwich – Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii
prof. dr hab. med. Witold Lukas – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej
prof. dr hab. med. Andrzej Zieliński – Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii klinicznej

Konferencja jest bezpłatna.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych lekarzy, liczba miejsc jest ograniczona.

Program:

8.30-10.15Rejestracja na konferencję
10.30-10.35Otwarcie konferencji
prof. J. Wysocki (Przewodniczący PTW)
10.35-11.20Epidemiologia i klinika autyzmu – rola pediatry
lek. med. Ewa Urbanowicz (Poradnia dla dzieci autystycznych, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
11.20-11.55Etiologia autyzmu – współczesne poglądy
prof. Tadeusz Gałkowski (Katedra Neurorehabilitacji, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Warszawa)
11.55-12.35Etiologia autyzmu – kontrowersyjne wątki
dr med. J. Mrukowicz (Polski Instytut Evidence Based Medicine, Medycyna Praktyczna, Kraków)
12.35-12.45Autyzm w praktyce pediatry-wakcynologa – opis przypadku
dr med. H. Czajka (Woj. Poradnia Konsultacyjna dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka, Kraków)
12.45-13.15Dyskusja
13.15-13.30Przerwa kawowa
13.30Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (I termin; 13.45 II termin)
15.30-16.30Lunch (dla uczestników Walnego Zebrania)
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii