Walne Zebranie Członków PTW

05/03/2023

18 marca 2023 r. (sobota) odbędzie się Walne Zebrania członków PTW. Zebranie odbędzie się w trybie stacjonarnym w Warszawie w Hotelu Polonia Al. Jerozolimskie 45. Pierwszy termin Walnego Zebrania wyznaczono na godz. 15.30, a drugi na godz. 15.35.

Zebranie odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu warsztatów PTW „Wychodząc naprzeciw zmianom w polskim programie szczepień”, zaplanowanych na 18 marca 2023 r. (w godzinach 9.00-14.50).

Szczegółowe informacje, zapisy i program dostępne są na stronie internetowej warsztatów (https://www.warsztatyptw.pl/).

Członkom PTW uczestniczącym w Walnym Zebraniu, mającym opłacone wszystkie składki do 2022 r. włącznie, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do i z Warszawy (pociąg – bilet II klasy; autobus rejsowy). Należy wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania podczas rejestracji na Walnym Zebraniu) i przesłać go na wskazany na nim adres wraz z oryginałami biletów (list polecony) do 7 kwietnia 2023 r.

Członkowie PTW porządek obrad powinni otrzymać pocztą. 

Porządek obrad Walnego Zebrania PTW

Zapraszamy!

Zobacz także

22/11/2018

Aktualności

Zobacz więcej
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii