Czy podanie trzeciej dawki szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 zwiększyło skuteczność szczepienia w okresie dominacji wariantu Omikron?

28/01/2022

W czasopiśmie „Morbidity and Mortality Weekly Report” opublikowano wyniki badania kliniczno-kontrolnego typu test-negative design, w którym oceniono m.in. czy podanie trzeciej dawki (dodatkowej lub przypominającej) szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 (Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech lub Spikevax firmy Moderna) zwiększyło skuteczność szczepienia w zapobieganiu zachorowaniom wymagającym porady na oddziale ratunkowym lub hospitalizacji w okresie dominacji wariantu Omikron.

Badaniem objęto okres od 26 sierpnia 2021 roku (tj. ≥14 dni od wydania w USA pierwszego zalecenia podawania trzeciej dawki osobom z niedoborami odporności, a następnie dawki przypominającej wszystkim dorosłym zaszczepionym podstawowo) do 5 stycznia 2022 roku, tj. okres dominacji wariantu Delta (od sierpnia do połowy grudnia 2021 r.), a następnie wariantu Omikron SARS-CoV-2 (od ok. połowy grudnia 2021 r.).

Analizowaną populację stanowiły osoby w wieku ≥18 lat, które z powodu objawów klinicznych COVID-19 zgłosiły się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) lub były hospitalizowane w jednym z 259 szpitali w 10 stanach USA i u których wykonano badanie molekularne w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 nie wcześniej niż 14 dni przed i nie później niż 72 godziny po konsultacji na SOR lub przyjęciu do szpitala.

Trzecia dawka szczepienia obejmowała zarówno dodatkową dawkę szczepienia w ramach schematu podstawowego podawaną osobom z niedoborami odporności ≥28 dni po dawce drugiej lub dawkę przypominającą podawaną po ≥6 lub ≥5 miesiącach po zakończeniu 2-dawkowego schematu podstawowego osobom immunokompetentnym.

Szczegóły na: Czy podanie trzeciej dawki szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 zwiększyło skuteczność szczepienia w okresie dominacji wariantu Omikron?

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii