Senat jest „za”

26/03/2021

Senat opowiedział się za przyjęciem pięciu poprawek do nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Do szczepień przeciwko COVID-19 kwalifikować będą mogli, w myśl jednej z nich, nie tylko lekarze, ale także lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni.

Za podjęciem uchwały w sprawie nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek głosowało 95 senatorów, jeden był przeciw, dwóch się wstrzymało.

Szczegóły na: Senat jest „za”

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii