Stanowisko EMA w sprawie szczepionki firmy AstraZeneca

19/03/2021

Komitet ds. Bezpieczeństwa Farmakoterapii i Oceny Ryzyka (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – PRAC) działający przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) zakończył wstępną analizę przypadków zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, które wystąpiły w związku czasowym ze szczepieniem przeciwko COVID-19 preparatem firmy AstraZeneca, a jej wyniki przedstawił na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 roku.

Komitet potwierdził, że:

  • korzyści wynikające ze szczepienia preparatem firmy AstraZeneca, w kontekście utrzymującego się powszechnego zagrożenia związanego z COVID-19 (które samo w sobie powoduje problemy z krzepnięciem i może być przyczyną zgonu), nadal przewyższają potencjalne ryzyko z nim związane,
  • szczepionka nie jest związana ze zwiększeniem ogólnego ryzyka występowania zdarzeń zakrzepowo-zatorowych u osób, które ją otrzymały,
  • nie wykazano wad jakościowych określonych serii szczepionki, ani problemów po stronie wybranych zakładów produkcyjnych,
  • szczepionka może być związana z bardzo rzadkimi przypadkami zdarzeń zakrzepowych związanych z małopłytkowością, w tym rzadkimi przypadkami zakrzepicy zatok żylnych mózgu (CVST).

 

Szczegóły na: Stanowisko EMA w sprawie szczepionki firmy AstraZeneca

 
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii