Jak zapewnić bezpieczne wykonywanie szczepień?

26/11/2020

W celu zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania wstrzyknięć należy przestrzegać kilku zasad:

 • Szczepionki do wstrzyknięcia należy przygotowywać w przeznaczonym do tego celu czystym miejscu, gdzie nie ma ryzyka zanieczyszczenia krwią i innymi płynami ustrojowym.
 • Każdą dawkę szczepionki należy przygotować tuż przed podaniem. Nie należy przygotowywać kilku strzykawek „na zapas”.
 • Nigdy nie należy zostawiać igły w górnej części lub tuż poniżej otworu fiolki ze szczepionką.
 • Należy przestrzegać zaleceń dotyczących przechowywania i używania konkretnej szczepionki:
  – postępuj zgodnie z procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi rekonstytucji szczepionek, w przypadku preparatów liofilizowanych używaj właściwych rozpuszczalników
  – stosuj tylko rozpuszczalniki dostarczane przez producenta danej szczepionki (p. opakowanie/ etykietka)
  – pamiętaj, aby rozpuszczalnik schłodzić przed rekonstytucją.
 • Zużyte strzykawki wraz z igłami należy umieszczać w specjalnych pojemnikach na odpady.
 • Należy przestrzegać krajowych wytycznych dotyczących otwartych fiolek preparatów wielodawkowych.
 • U każdego dziecka należy użyć nowej strzykawki i igły:
  – sprawdź bardzo starannie opakowanie
  – zutylizuj igłę i strzykawkę, jeśli opakowanie uległo przekłuciu, naderwaniu lub jakiemukolwiek innemu uszkodzeniu
  – nie dotykaj żadnej części igły.
 • Jeżeli igła miała kontakt z niejałową powierzchnią, należy ją zutylizować.
 • Dziecko należy starannie ułożyć do szczepienia w celu minimalizacji ryzyka poruszenia się i urazu.

 

Więcej informacji w artykule: https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/porocedury/241683,jak-zapewnic-bezpieczne-wykonywanie-szczepien

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii