Jak przeprowadzić wizytę szczepienną?

26/11/2020

Komunikacja z opiekunem obejmuje werbalne (z modulacją głosu) oraz niewerbalne (mowa ciała) przekazywanie informacji. Jest to podstawowy element wizyty szczepiennej, niezbędny w całej interakcji z każdym dzieckiem i jego opiekunem. Komunikacja podczas wizyty szczepiennej jest również ważna dla przekazania wiedzy z zakresu ochrony zdrowia. Badania pokazują, że pracownicy ochrony zdrowia stanowią dla opiekunów podstawowe źródło takiej wiedzy.

Czytaj więcej na: https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/porocedury/241684,jak-przeprowadzic-wizyte-szczepienna

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii