Wspomnienie dr Mariana Patrzałka, honorowego członka PTW

18/11/2020

28 października zmarł dr Marian Patrzałek, honorowy członek PTW.

Dr n. med. Marian Patrzałek był absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Całe swoje życie zawodowe związał z Kielcami. Od 1961r. rozpoczął pracę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach. W 1969r. uzyskał II stopień specjalizacji z pediatrii, a w 1989r. uzyskał II stopień specjalizacji z chorób zakaźnych. Doktorat obronił na Akademii Medycznej w Krakowie w 1977 r. Od 1 września 1968 r. do 31 października 1970 r. pełnił obowiązki kierownika Wydziału Zdrowia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach. W tym czasie, powstał plan lecznictwa miejskiego w Kielcach. Od listopada 1970 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach oraz pełnił funkcję Ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego tegoż szpitala. Za jego kadencji przeprowadzono remont modernizacji budynku oddziału wewnętrznego, rozbudowano zaplecze szpitala oraz oddział zakaźny. W 1975r. otworzono nowy oddział neuroinfekcyjny, który przejął leczenie dzieci z tymi schorzeniami z całego województwa.

W latach 1980-82 pełnił funkcję Lekarza Wojewódzkiego w Kielcach, wspierając rozbudowę nowego oddziału chirurgii dziecięcej. Równocześnie pełnił obowiązki ordynatora oddziału i pod koniec lat 80- tych rozpoczął starania o zorganizowanie pionu neurologii dziecięcej. W tym czasie pozyskał nowoczesny aparat EEG i zorganizował jedyną w województwie pracownię Elektrofizjologii w ścisłej współpracy z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie. W 1992r. został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko konsultanta wojewódzkiego ds. pediatrii dla województwa kieleckiego. W 1993r. ze względu na dramatycznie zwiększającą się zachorowalność na wirusowe zapalenie wątroby szczególnie w grupie dzieci w wieku 0-4 lata zwrócił się do Wojewody Kieleckiego o pozyskanie środków na wprowadzenie powszechnych szczepień niemowląt przeciw WZW B w całym województwie. Wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną zapewnił praktyczne wykonawstwo szczepień jako pierwsze w Polsce. Uzyskał w ciągu kilku lat znaczący spadek zachorowań.

W 1995 r. wojewoda powołał dr Mariana Patrzałka na stanowisko pełnomocnika ds. budowy nowego Szpitala Dziecięcego. Przygotował dokumentację i rozpoczął budowę na nowej działce obok Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w ścisłej współpracy jako dwa obiekty we wzajemnie uzupełniającym się zapleczu. Po ponad 40 latach pracy w 2004 r. przeszedł na emeryturę, nie zaprzestając działalności społecznej. Od 1973 r. do 1988 r. był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach pełniąc przez wszystkie kadencje funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia. W związku z przyjęciem w 2006 roku przez Radę Miejską w Kielcach uchwał w sprawie uchwalenia programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych oraz programu profilaktyki zakażeń meningokokowych zaangażował się jako konsultant fachowy i logistyczny, śledząc i publikując dane dotyczące skutków szczepień w fachowych czasopismach medycznych polskich i zagranicznych oraz przedstawiając je na zjazdach międzynarodowych i krajowych. Opublikował 26 prac. Przedstawił na zjazdach naukowych w Polsce 7 doniesień, a na zjazdach naukowych w Europie 9 doniesień. Był głównym badaczem w 9 programach badawczych polskich i europejskich prowadzonych na terenie Kielecczyzny. Za swoją pracę zawodową i społeczną został nagrodzony wieloma odznaczeniami zawodowymi i państwowymi w tym Srebrnym, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po przejściu na emeryturę dr Marian Patrzałek nadal aktywnie szerzył ideę szczepień ochronnych. Pracował w NZOZ Promed Kielce jako Konsultant ds. szczepień w poradni konsultacyjnej szczepień, szkolił lekarzy i pielęgniarki, prowadził badania kliniczne szczepionek, publikował prace badawcze. Był inicjatorem powstania pierwszego w Kielcach Certyfikowanego Centrum Medycyny Podróży.

Źródło

zdjęcie: https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,16432141,Przypadek__ktorego_nie_zapomne__Marysia_umarla_w_pol.html

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii