Czy aktualnie w sytuacji epidemii SARS-CoV-2 w Polsce nie należy wykonywać żadnych szczepień ochronnych u dzieci?

20/03/2020

Poradnie POZ, zobligowane do prowadzenia działań profilaktycznych, znalazły się obecnie w trudnym położeniu w kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce. W związku z nią Polskie Towarzystwo Pediatryczne i Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz konsultantki krajowe (ds. pediatrii, medycyny rodzinne, epidemiologii) wydały 13 marca br. wspólny komunikat mówiący, że „… celem ograniczenia ryzyka zakażeń w grupie niemowląt, dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów, a także młodzieży i dorosłych, zalecamy zawieszenie wszystkich wizyt profilaktycznych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w tym szczepień ochronnych, wizyt w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS), które bez uszczerbku dla zdrowia dziecka mogą zostać przełożone na późniejszy termin. Zalecenie (…) nie wynika z przeciwwskazań medycznych do szczepień ochronnych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, lecz ma na celu ograniczenie bezpośrednich, zbędnych (…) kontaktów i spotkań sprzyjających szerzeniu się choroby … (…) Jedynymi medycznymi wyjątkami uzasadniającymi natychmiastowe szczepienie jest przeprowadzenie profilaktyki poekspozycyjnej przeciwko wściekliźnie, tężcowi, odrze lub ospie wietrznej” (p. www.mp.pl/covid19/zalecenia/229390).

Cały artykuł dostępny na stronie Medycyna Praktyczna:
https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/229390,covid-19-a-realizacja-szczepien-u-dzieci

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii