Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego przed udziałem w spotkaniach typu: „ospa party”, „odra party”

05/12/2019

Obowiązkiem rodziców i opiekunów prawnych jest sprawowanie pieczy nad dzieckiem oraz wychowanie go z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.[1]

Część rodziców ulega niezdrowej „modzie” na organizowanie spotkań dla dzieci nie szczepionych, które nie przechodziły ospy wietrznej czy odry, z udziałem dzieci chorych po to, aby celowo je zarazić. Liczą na łagodne przechorowanie choroby i prawdopodobnie chcą w ten sposób zabezpieczyć dziecko przed zachorowaniem w późniejszym wieku.

Należy jednak pamiętać, że wirusy ospy wietrznej i odry są drobnoustrojami nieprzewidywalnymi, mogącymi powodować poważne konsekwencje dla zdrowia, w tym powikłania skutkujące koniecznością hospitalizacji lub zgonem.

Więcej informacji w komunikacie GIS:
https://gis.gov.pl/bez-kategorii/ostrzezenie-glownego-inspektora-sanitarnego-przed-udzialem-w-spotkaniach-typu-ospa-party-odra-party/

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii