Jak realizować szczepienie MMR w 6. roku życia zgodnie z PSO na 2020 rok?

18/12/2019

Na początku listopada br. zwróciliśmy uwagę naszych Czytelników na wątpliwości dotyczące podawania drugiej dawki szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO) na 2020 rok (p. Program Szczepień Ochronnych na 2020 rok bez istotnych zmian?). Wątpliwości te wynikały z odmiennego niż w 2019 roku zdefiniowania grupy dzieci, którym drugą dawkę MMR należy podać w 6. roku życia i dotyczyły m.in. szczepienia dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2015 r. W związku z tym redakcja „Medycyny Praktycznej – Szczepienia” zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z oficjalną prośbą o doprecyzowanie zasad realizacji tego szczepienia.

Z otrzymanych od Ministerstwa Zdrowia odpowiedzi wynika, że zgodnie z PSO na 2020 rok drugą dawkę MMR należy podać w 6. roku życia dzieciom, które:

  • w 2020 roku będą w 6. roku życia (dotyczy dzieci urodzonych po 31 grudnia 2014 r.).

Dzieci, które kwalifikowały się do podania drugiej dawki MMR w 6. roku życia zgodnie z PSO na 2019 rok (p. Jak realizować szczepienie MMR w 6. roku życia zgodnie z PSO na 2019 rok?) i które z jakiś powodów nie otrzymały tego szczepienia w 2019 roku, mają to szczepienie zaległe i należy je u nich uzupełnić najszybciej jak to możliwe (najpóźniej przed ukończeniem 19. rż.). Dotyczy to dzieci, które są w 6. roku życia (ale urodzonych przed 1 stycznia 2015 r., np. dzieci urodzonych w grudniu 2014 r.) i 7. roku życia (a które w 2019 r. były w 6. rż.).

Zgodnie z PSO na 2020 rok, dzieciom będącym w 8. i 9. roku życia drugą dawkę MMR należy podać w 10. roku życia.

Artykuł pochodzi z portalu Medycyna Praktyczna Szczepienia: https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/222876,jak-realizowac-szczepienie-mmr-w-6-roku-zycia-zgodnie-z-pso-na-2020-rok/

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii