Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej na temat zgłoszonego projektu ustawy, która przewiduje likwidację obowiązkowych szczepień ochronnych

04/09/2018

Naczelna Izba Lekarska opublikowała stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) na temat zgłoszonego projektu ustawy, która przewiduje likwidację obowiązkowych szczepień ochronnych. NRL uważa, że taka zmiana może skutkować wzrostem zachorowań na choroby zakaźne i w dalszej perspektywie może prowadzić do epidemii. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej projekt ustawy jest groźny dla bezpieczeństwa zdrowotnego, w szczególności w sytuacji, w której w Europie występują duże migracje ludności z obszarów, na których nie są prowadzone masowe szczepienia ochronne i gdzie występują choroby zakaźne, które dzięki szczepieniom ochronnym udało się w Polsce wyeliminować. NRL wskazała, że zagrożenie epidemiologiczne związane z tymi zjawiskami jest realne, czego dowodem są doniesienia o rosnącej liczbie zachorowań na choroby zakaźne takie jak odra. Rada stwierdziła, że według wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż przez szczepienia ochronne. Dlatego zmiany przewidziane w projekcie ustawy stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Według NRL rozwiązania zawarte w opiniowanym projekcie ustawy stoją w rażącej opozycji do wynikającego z treści art. 68 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku zwalczania chorób epidemicznych.

Źródło:

Stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie zgłoszonego projektu ustawy.

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii