Wyniki konkursu

15/09/2016

Do konkursu na organizację VII Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Wakcynologii w Gdańsku w listopadzie 2017 r. przystąpiło 5 firm.
W drodze głosowania komisja konkursowa jednogłośnie wybrała ofertę firmy Medical Experts.

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii