Oświadczenie Zarządu PTW

15/09/2016

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 9 stycznia 2010 roku Polskie Towarzystwo Wakcynologii (PTW) nie przyjmuje żadnych wpłat środków finansowych od producentów leków (w tym szczepionek) i sprzętu medycznego, ani nie realizuje żadnych zadań czy projektów zleconych przez te podmioty.
Współpraca ze sponsorami lub partnerami konferencji i szkoleń organizowanych przez PTW odbywa się na ogólnie przyjętych i uznanych zasadach opisanych szczegółowo w „Polityce przejrzystości PTW”.

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii