Zespół redakcyjny i Rada Naukowa

03/12/2018

Kwartalnik „Medycyna Praktyczna – Szczepienia” – pierwsze i jedyne czasopismo specjalistyczne w Polsce kompleksowo poświęcone szczepieniom i chorobom, którym można zapobiegać poprzez szczepienia.

Nieodpłatnie dla wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

Kwartalnik promuje Evidence Based Medicine – EBM jako sposób uprawiania medycyny oparty na wiarygodnych i aktualnych danych naukowych, doświadczeniu lekarza i indywidualnych preferencjach pacjenta. Dostarcza lekarzom, pielęgniarkom oraz innym pracownikom zaangażowanym w realizację profilaktyki z użyciem szczepień najnowsze informacje przydatne w codziennej praktyce i wspomaga podejmowanie optymalnych decyzji.

Zespół redakcyjny

dr n. med. Jacek Mrukowicz – redaktor naczelny

dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan – zastępca redaktora naczelnego

lek. Iwona Rywczak, dr n. med. Piotr Sawiec – zespół redakcyjny
mgr Małgorzata Ściubisz – zespół redakcyjny (dział „Przegląd aktualnych badań”)

Rada Naukowa

prof. Jacek Wysocki (Poznań) – przewodniczący 
prof. Leszek Szenborn (Wrocław) – zastępca przewodniczącego
dr med. Piotr Kramarz (Sztokholm) – zastępca przewodniczącego ds. współpracy zagranicznej
dr med. Hanna Czajka (Kraków)
dr med. Ewa Duszczyk (Warszawa)
prof. Waleria Hryniewicz (Warszawa)
prof. Teresa Jackowska (Warszawa)
dr hab. med. Ewa Majda-Stanisławska (Łódź)
prof. Janusz Marcinkiewicz (Kraków)
prof. Magdalena Marczyńska (Warszawa)
dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz (Warszawa)
prof. Małgorzata Pawłowska (Bydgoszcz)
prof. Jacek J. Pietrzyk (Kraków)
prof. Zbigniew Rudkowski (Wrocław)
dr med. Paweł Stefanoff (Warszawa)
dr med. Tomasz Szkoda (Warszawa)
prof. Janusz Ślusarczyk (Warszawa)

Spis treści:

Rok 2019: 

Medycyna Praktyczna Szczepienia 2019/01

Medycyna Praktyczna Szczepienia 2019/02

Medycyna Praktyczna Szczepienia 2019/03

Medycyna Praktyczna Szczepienia 2019/04

Rok 2018: 
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2018/01

Medycyna Praktyczna Szczepienia 2018/02

Medycyna Praktyczna Szczepienia 2018/3

Medycyna Praktyczna Szczepienia 2018/4

Rok 2017: 
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2017/01
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2017/02
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2017/03
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2017/04

Rok 2016: 
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2016/01
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2016/02
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2016/03
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2016/04

Rok 2015: 
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2015/01
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2015/02
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2015/03
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2015/04

Rok 2014: 
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2014/01
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2014/02
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2014/03
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2014/04

Rok 2013: 
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2013/01
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2013/02
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2013/03
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2013/04

Rok 2012: 
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2012/01
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2012/02
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2012/03
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2012/04

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii