Stanowska instytucji oraz organizacji związanych z ochroną zdrowia w sprawie szczepień oraz realizacji Programu Szczepień Ochronnych

05/12/2018

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczącego odrzucenia projektu ustawy znoszącej obowiązek szczepień (14.12.2018)

Stanowisko Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (13.12.2018)

Stanowisko Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w sprawie szczepień (30.11.2018)

Stanowisko władz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sprawie szczepień ochronnych (13.11.2018)

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Wakcynologii w sprawie inicjatywy ustawodawczej na temat zniesienia obowiązku szczepień (07.11.2018)

Uchwała Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jednogłośnie popierająca stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego ws. obowiązku szczepień (Uchwala Senatu WUM z 30.10.2018)

Stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej. NIA: Szczepienia to nie przymus, szczepienia to odpowiedzialność i bezpieczeństwo.

Stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej. NIA: Szczepionki kupione w aptekach nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów, stwarzają je Ci, którzy nie chcą nimi szczepić – komentarz do stanowiska PPOZ ws. odmowy szczepień.

List do członków Samorządu Lekarskiego Naczelnej Rady Lekarskiej z odniesieniem się do prac nad obywatelskim projektem znoszącym obowiązek szczepień ochronnych.

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej. Apel do parlamentarzystów w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (PEL Nr 2/18/P-VIII,  PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ  z dnia 4 października 2018 r.)

Stanowisko Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii na temat obowiązku szczepień. Dla środowiska medycznego ocena wartości i znaczenia szczepień jest jednoznaczna. Utrzymanie obowiązku szczepień oraz podjęcie konkretnych działań edukacyjnych oraz informacyjnych na poziomie różnych środowisk wydaje się obecnie koniecznością (15.10.2018).

Stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie zdrowia publicznego w sprawie obowiązku szczepień (03.10.2018)

Stanowiska organizacji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w sprawie szczepień obowiązkowych (Główny Inspektorat Sanitarny)

Zobacz także

22/11/2018

Wytyczne i stanowiska

Zobacz więcej
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii