Zarząd PTW zaprasza Członków i innych zainteresowanych lekarzy oraz pielęgniarki na konferencję warsztatową pt.: „Szczepienia dzieci z chorobami układu nerwowego”, Wrocław, 10 stycznia 2015 r.

TERMIN KONFERENCJI
10 stycznia 2015 (Sobota)

MIEJSCE KONFERENCJI
Haston City Hotel, ul. Irysowa 1-3, 51-117 Wrocław
Sala Chrysler , piętro I

ORGANIZATOR
Polskie Towarzystwo Wakcynologii

BIURO ORGANIZACYJNE
Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
www.symposium.pl

KOMITET NAUKOWY
Leszek Szenborn
Jacek Wysocki
Barbara Steinborn
Barbara Ujma-Czapska
Hanna Czajka
Ewa Duszczyk
Ernest Kuchar
Ilona Małecka
Jacek Mrukowicz
Joanna Stryczyńska-Kazubska
Ewa Talarek

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr n. med. Ernest Kuchar – przewodniczący
dr n. med. Izabela Zaleska
dr n. med. Jolanta Jasonek
dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan
lek. Marzena Dawiec
lek. med. Monika Karlikowska
lek. med, Kamila Ludwikowska
lic. piel. Dorota Polańska

PROGRAM KONFERENCJI

Sobota 10 stycznia 2015

9.00-9.15 Otwarcie konferencji i przyznanie godności członka honorowego PTW Prof.dr hab. Janinie Piotrowskiej-Jastrzębskiej i dr med. Marianowi Patrzałkowi

Sesja Pierwsza 9.15-10.45
Przewodniczący: Prof. Janina Piotrowska-Jastrzębska, prof. Jacek Wysocki
9.15-9.55 – Niepokojące neurologów objawy w pierwszym półroczu życia dziecka – wskazówki dla pediatrów – Dr med. Barbara Ujma-Czapska; Oddział Neurologii Dziecięcej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im T. Marciniaka we Wrocławiu
9.55-10.35 Padaczka, drgawki gorączkowe i zaburzenia napadowe niepadaczkowe – nowoczesna diagnostyka, leczenie i rokowanie prof. dr hab. Barbara Steinborn, Wydział Nauk o Zdrowiu; Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny, Poznań
10.35-10.45 Dyskusja

Przerwa 15 min.

Sesja Druga 11.00-12.30
„Praktyczne rozwiązywanie problemów ze szczepieniami cz. I”
Przewodniczący sesji prof. Leszek Szenborn, prof. Barbara Steinborn
11.25-11.50 Szczepienia dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi – dr med. Ilona Małecka, dr med. Joanna Stryczyńska-Kazubska; Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej UM, Poznań

11.00-11.25 Szczepienia dzieci z zaburzeniami napadowymi – dr med. Hanna Czajka Pediatryczna Poradnia Szczepień dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

11.50-12.10 Szczepienia dzieci z chorobami demielinizacyjnymi, metabolicznymi, chorobami mięśni – dr hab. Ernest Kuchar Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM, Wrocław

Dyskusja 12.10-12.30

Przerwa 30 min.

Sesja trzecia 13.00-13.50
„Praktyczne rozwiązywanie problemów ze szczepieniami cz. II”
Przewodniczący: dr med. Jacek Mrukowicz, dr med. Marian Patrzałek
12.55-13.10 Szczepienia dzieci po przebytym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu o ustalonej i nieustalonej etiologii oraz w objawowych i bezobjawowych zakażeniach wrodzonych – dr hab. Leszek Szenborn prof.nadzw., Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM, Wrocław

13.10-13.30 Neurologiczne niepożądane objawy po szczepieniach – prof.dr hab.Jacek Wysocki; Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej UM, Poznań

13.30-13.45 Dyskusja

13.45-13.55 Podsumowanie konferencji – prof. L. Szenborn

Przerwa 35 min.

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Wakcynologii 14.30-16.30

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii