Zapobieganie zachorowaniom na wirusowe zapalenie wątroby typu A poprzez czynne lub bierne uodpornienie. Aktualne (1999) zalecenia Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych Centers for Disease Control and Prevention

21/09/2016
Mortality and Morbidity Weekly Report, 1999; 48 (No. RR-12): 1-38

Kliknij, aby wyświetlić artykuł

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii