Wpływ szczepienia pensjonariuszy domów przewlekłej opieki 23-walentną polisacharydową szczepionką przeciwko pneumokokom na zachorowalność na zapalenie płuc

21/09/2016
BMJ, 2010; 340: c1004. DOI: 10.1136/bmj.c1004

Kliknij, aby wyświetlić artykuł

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii