Skojarzoną szczepionkę przeciwko odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej (MMR-V) można podawać jako 2. dawkę szczepienia dzieciom wcześniej szczepionym MMR

19/09/2016

T. Vesikari, M. Baer, P. Willems
Pediatr. Infect. Dis. J., 2007; 26: 153-158
Opublikowano w Medycyna Praktyczna Suplement „Szczepienia” 2008/02

 

Wprowadzenie: W wielu krajach, w których szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce jest obowiązkowe, podaje się 2 dawki skojarzonej szczepionki (MMR) – pierwszą w 2. roku życia, a drugą w 4.-6. roku życia lub do 12. roku życia. Ostatnio wykazano także, że podanie drugiej dawki szczepionki przeciwko ospie wietrznej zwiększa skuteczność ochronną szczepienia. Szczepionki MMR i przeciwko ospie wietrznej można podawać jednocześnie, ale w 2 oddzielnych wstrzyknięciach. Możliwość zastosowania szczepionki poczwórnie skojarzonej (MMR-V) znacznie ułatwiłaby realizację szczepienia.
Metoda: próba otwarta z grupą kontrolną
Lokalizacja i badani: Finlandia; 94 zdrowych dzieci w wieku 5.-6. lat, które uprzednio (w 2. rż.) otrzymały 1 dawkę szczepionki MMR-V (Priorix-Tetra [GSK]; grupa eksperymentalna, 48 dzieci) albo 1 dawkę szczepionki MMR (MMR-II [MSD]; grupa kontrolna, 46 dzieci).
Interwencja: Wszystkie dzieci uczestniczące w badaniu otrzymały podskórnie 1 dawkę szczepionki MMR-V (Priorix-Tetra) jako 2. dawkę szczepienia.
Wyniki: W grupie dzieci, które podczas pierwszego szczepienia otrzymały MMR-V, w porównaniu z grupą, która uprzednio otrzymała MMR, stwierdzono podobną szansę na uzyskanie seroprotekcji 42 dni po podaniu 2. dawki szczepionki (odpowiednio: dla odry 100 vs 100%, dla świnki 98 vs 100%, dla różyczki 100 vs 100%, dla ospy wietrznej 100 vs 100%). Uogólnione niepożądane odczyny poszczepienne (NOP), takie jak gorączka i osutka w ciągu 43 dni po szczepieniu oraz ból w miejscu wstrzyknięcia w ciągu 4 dni po szczepieniu, występowały z podobną częstością w obu grupach. Natomiast zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia częściej obserwowano w grupie, która jako pierwszą dawkę otrzymała MMR-V (odpowiednio: zaczerwienienie – 63 vs 31%; RR: 2,00 [95% CI: 1,27-3,33] oraz obrzęk – 48 vs 22%; RR: 2,16 [95% CI: 1,19-4,09]). Nasilenie NOP było niewielkie. U żadnego dziecka nie stwierdzono ciężkiego ani poważnego NOP.
Wniosek: Poczwórnie skojarzoną szczepionkę MMR-V można bezpiecznie stosować jako 2. dawkę szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce oraz ospie wietrznej u dzieci, u których pierwsze szczepienie wykonywano szczepionką MMR lub MMR i osobno przeciwko ospie wietrznej.

 

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii