2-walentna szczepionka przeciwko HPV zapewniała długotrwałą ochronę

23/09/2016

Wprowadzenie: Badanie jest kontynuacją omówionego powyżej badania; przedstawiono w nim wyniki uzyskane w ciągu 4,5 roku obserwacji po szczepieniu.
Wyniki: W ciągu 4,5 roku po szczepieniu u ponad 98% kobiet stwierdzono utrzymywanie się zabezpieczającego stężenia przeciwciał przeciwko typom HPV zawartym w szczepionce (16 i 18). W grupie kobiet szczepionych, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo, stwierdzono dużą skuteczność w zapobieganiu przewlekłym zakażeniom typami 16 i 18 HPV (trwającym 6 mies. – RRR: 94,3% [95% CI: 63,2-99,9]; trwającym 12 mies. – RRR: 95,1% [95% CI: 63,5-99,3]), a także w zapobieganiu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (0 vs 2,8%; RRR: 100% [95% CI: 33,6-100]) lub obecności komórek nietypowych w badaniu cytologicznym (0,4 vs 8,9%; RRR: 95,7% [95% CI: 83,5-99,5]).
Wniosek: 2-walentna rekombinowana szczepionka przeciwko typom 16 i 18 HPV podana w trzech dawkach młodym seronegatywnym kobietom była wysoce skuteczna w zapobieganiu przewlekłym zakażeniom typami HPV zawartymi w szczepionce oraz zmianom przedrakowym szyjki macicy w ciągu 4,5 roku obserwacji.

D.M. Harper, E.L. Franco, C.M. Wheeler i wsp.: Sustained efficacy up to 4.5 years of a bivalent L1 virus-like particle vaccine against human  papillomavirus types 16 and 18: follow-up from a randomised control trial. The Lancet, 2006; 367: 1247-1255

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii