Konkurs ofert na organizację konferencji PTW: „Szczepienie dzieci z chorobami układu nerwowego – polskie wytyczne praktyki klinicznej”

25/07/2010
WYNIKI KONKURSU
Konkurs został rozstrzygnięty. Decyzją Komisji Konkursowej PTW organizację tej konferencji powierzono firmie Symposion z Poznania.

Polskie Towarzystwo Wakcynologii ogłasza:

otwarty konkurs ofert na organizację konferencji naukowo-szkoleniowej

„Szczepienie dzieci z chorobami układu nerwowego – polskie wytyczne praktyki klinicznej”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe wymagania przedstawiono w osobnym załączniku.

Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd PTW.

Ostateczny termin nadsyłania ofert: 25.07.2010 r. (godz. 24.00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia wykonawcy zlecenia: do 30.07.2010 r.

Proszę o kierowanie ofert wraz z kosztorysem pocztą elektroniczną lub drogą listowną na adres:

Polskie Towarzystwo Wakcynologii
Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
ul. Bujwida 44
50-345 Wrocław
e-mail: szenborn@zak.am.wroc.pl

Z poważaniem
prof. dr hab. med. Leszek Szenborn
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii