Pełna empatii rozmowa z pacjentem może poprawić jego nastawienie do szczepień

30/04/2024

Pełne empatii prostowanie dezinformacji wśród pacjentów unikających szczepień może poprawić ich nastawienie i zwiększyć akceptacje dla szczepień.

W międzynarodowym badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Health Psychology” wskazano, że empatyczny styl komunikacji może pomóc w budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji między pracownikiem ochrony zdrowia a pacjentem. Badania prowadzono w obszarze komunikacji na temat szczepień ochronnych. Badacze porównali reakcję ponad 2,5 tys. uczestników z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych na bezpośrednią, opartą na faktach, dialogu, empatii i wczuwaniu się w ich emocje komunikację, z reakcją osób, u których m.in. zastosowano komunikację bazującą jedynie na obalaniu argumentów. Ponad dwie trzecie (ok. 69 proc.) uczestników wahających się co do zasadności szczepień, kiedy otrzymało empatyczne wsparcie ze strony pracownika ochrony zdrowia, zmieniło swoje podejście. W grupie, której przestawiono jedynie fakty nie było takiego efektu.

Wyniki dowiodły również, że większość uczestników (ok. 64 proc.), którzy doświadczyli empatycznej rozmowy zaprzeczającej, była bardziej otwarta na kontynuowanie rozmowy z pracownikiem ochrony zdrowia, a około 12 proc. okazało się bardziej skłonne do natychmiastowego zaszczepienia się.

Zaproponowana przez badaczy technika rozmowy składała się z czterech etapów. Najpierw pacjent proszony był o podzielenie się swoimi przemyśleniami i obawami dotyczącymi szczepień, aby pracownicy ochrony zdrowia mogli zrozumieć jego motywacje i zastrzeżenia. Następnie medycy poprzez zauważenie lęków pacjenta i powtórzenie ich na głos budowali zrozumienie i zaufanie. Trzecim krokiem były wyjaśnienia dostosowane indywidualnie do danej osoby, podważające błędne przekonania i oferujące prawdziwą alternatywę dla wszelkich fałszywych przekonań. Na koniec przedstawiono istotne fakty na temat szczepień, takie jak korzyści, jakie przynoszą one pojedynczej osobie i całemu społeczeństwu.

Uzyskane wyniki pokazują siłę komunikacji, którą pracownicy ochrony zdrowia mogliby wykorzystywać w swoich codziennych obowiązkach. Badania pokazały, że można zdobyć zaufanie i zmienić zdanie ludzi, jeśli poważnie potraktuje się ich obawy i dostosuje podejście tak, aby pomóc im w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zdrowia.

Źródło: Holford D. i wsp. The empathetic refutational interview to tackle vaccine misconceptions: Four randomized experiments. Health Psychol 2024 Mar 4.

Zobacz także

22/11/2018

Aktualności

Zobacz więcej
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii