Czy podanie czwartej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 zapewniło dodatkową ochronę pacjentom placówek opieki długoterminowej?

24/07/2022

W badaniu kohortowym z prospektywnym zbieraniem danych przeprowadzonym w Izraelu oceniono skuteczność rzeczywistą czwartej dawki szczepionki BNT162b2 przeciwko COVID-19 (Comirnaty) w zapobieganiu zakażeniu SARS-CoV-2, hospitalizacjom i zgonom z powodu COVID-19 w okresie dominacji wariantu Omikron wśród osób w wieku ≥60 lat przebywających w placówkach opieki długoterminowej.

Zalecenie podania czwartej dawki szczepionki ≥4 miesiące po poprzednim szczepieniu wprowadzono w Izraelu 31 grudnia 2021 roku w odpowiedzi na pojawienie się wariantu Omikron i zwiększenie zapadalności na zakażenie SARS-CoV-2 w pełni zaszczepionych populacjach. Zalecenie to początkowo obejmowało pacjentów placówek opieki długoterminowej, a następnie rozszerzono je na całą populację >60. roku życia.

Do badania zakwalifikowano 24 088 osób zaszczepionych czwartą dawką szczepionki (średnia wieku 82,3 lat) i 19 687 osób zaszczepionych 3 dawkami szczepionki ≥4 miesiące przed włączeniem do badania (średnia wieku 77,3 lat). Wykluczono osoby, u których kiedykolwiek wcześniej potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w celu uniknięcia zakłócającego wpływu odporności hybrydowej. Początek okresu obserwacji przypadał na 8. dzień po podaniu czwartej dawki szczepionki (nie wcześniej niż 10 stycznia 2022 r.) lub 7 dni po środkowym dniu tygodnia prowadzenia szczepień w danej placówce.

Obserwację prowadzono do wykrycia zakażenia SARS-CoV-2, hospitalizacji lub zgonu z powodu COVID-19, podania czwartej dawki osobie zaszczepionej 3 dawkami, zgonu z innej przyczyny niż COVID-19 lub do 31 marca 2022 roku (mediana czasu obserwacji wyniosła 73 dni).

Zapoznaj się z wynikami badania: https://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/przeglad-covid-19/302457,czy-podanie-czwartej-dawki-szczepionki-przeciwko-covid-19-zapewnilo-dodatkowa-ochrone-pacjentom-placowek-opieki-dlugoterminowej

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii