Jakie wnioski płyną z badania klinicznego szczepionki Comirnaty przeprowadzonego u dzieci w wieku 5-11 lat?

15/12/2021

Od blisko roku trwają powszechne szczepienia dorosłych przeciwko COVID-19 z zastosowaniem szczepionek mRNA. Skuteczność szczepień wykazano w badaniach klinicznych i potwierdzono w badaniach obserwacyjnych przeprowadzonych w ramach rutynowej praktyki. Dwie dawki szczepionki BNT162b2 (Comirnaty) po 30 µg indukują produkcję przeciwciał neutralizujących SARS-CoV-2 w stężeniu podobnym do obserwowanego po zakażeniu „dzikim” wirusem lub większym.

Na podstawie analizy danych zebranych w 2 wieloośrodkowych badaniach przeprowadzonych w Argentynie, Brazylii, RPA, Niemczech, Turcji i USA wykazano, że u osób w wieku ≥12 lat szczepionka BNT162b2 (Comirnaty), w porównaniu z placebo, w okresie do 6 miesięcy po podaniu drugiej dawki znacznie zmniejszyła ryzyko zachorowania na objawową postać COVID-19 potwierdzoną laboratoryjnie oraz COVID-19 o ciężkim przebiegu (p. Skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki BNT162b2 (Comirnaty) przeciwko COVID-19 u nastolatków i dorosłych – analiza po 6 miesiącach).

W okresie 6 miesięcy nie zaobserwowano żadnych niepokojących sygnałów dotyczących bezpieczeństwa szczepionki. W czasopiśmie „Morbidity and Mortality Weekly Report” opublikowano wyniki badania obserwacyjnego (kliniczno-kontrolnego) porównującego skuteczność poszczególnych szczepionek. Rzeczywista skuteczność szczepionki BNT162b2 (Comirnaty) w ochronie przed hospitalizacją była duża i 120 dni po szczepieniu utrzymywała się na poziomie 77% (p. Skuteczność 3 różnych szczepionek w zapobieganiu hospitalizacji z powodu COVID-19 oraz To nie jest ranking szczepionek). Podobne wnioski można wyciągnąć z badania kanadyjskiego.

Szczegóły na: Jakie wnioski płyną z badania klinicznego szczepionki Comirnaty przeprowadzonego u dzieci w wieku 5-11 lat? 

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii