Eliminacja różyczki i zespołu różyczki wrodzonej

16/06/2021

W 2005 roku Komitet Europejskiego Regionu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podjął uchwałę wzywającą do eliminacji zachorowań na odrę, różyczkę i zespół różyczki wrodzonej (CRS). Pięć lat później wszystkie kraje Europejskiego Regionu WHO przyjęły postanowienia uchwały, której cele zawarto w Europejskim planie działania na rzecz szczepień na lata 2015–2020 (The European Vaccine Action Plan 2015–2020):

  • Osiągnięcie i utrzymanie ≥95% wyszczepialności dwiema dawkami szczepionki zawierającej szczepy wirusa różyczki i odry.
  • Zapewnienie dostępu do szczepień przeciwko odrze i różyczce, w tym szczepień wychwytujących.
  • Wzmocnienie nadzoru nad zachorowaniami poprzez prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego, a w przypadku podejrzenia zachorowania kierowanie na badanie serologicznew celu potwierdzenia zakażenia wirusem różyczki.
  • Zwiększenie dostępu pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej do wiarygodnych danych naukowych na temat korzyści i potencjalnego ryzyka związanego z zapobieganiem różyczce poprzez szczepienia.

W jednym z ostatnich numerów czasopisma „Morbidity and Mortality Weekly Report” opublikowano raport podsumowujący efekty działań z lat 2005–2019 zmierzających do eradykacji różyczki oraz CRS w krajach Europejskiego Regionu WHO.

Szczegóły na: Eliminacja różyczki i zespołu różyczki wrodzonej

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii