Stosowanie szczepionek przeciwko COVID-19. Tymczasowe zalecenia Centers for Disease Control and Prevention (wersja z 27.04.2021 r.)

02/05/2021

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) wydał tymczasowe zalecenia dotyczące stosowania szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Pfizer/BioNTech, Moderna i Janssen/Johnson &Johnson w celu zapobiegania zachorowaniom na COVID-19.

23 kwietnia 2021 roku ACIP potwierdził swoje tymczasowe zalecenie dotyczące stosowania szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Janssen/Johnson&Johnson u wszystkich osób w wieku ≥18 lat zgodnie z pozwoleniem na tzw. użycie w sytuacji wyjątkowej (emergency use authorization – EUA) wydanym przez amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA).

ACIP zaktualizował swoje zalecenia po przeanalizowaniu przypadków zespołu zakrzepicy z małopłytkowością (thrombosis with thrombocytopenia syndrome – TTS), które wystąpiły u osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 preparatem firmy Janssen/ Johnson&Johnson i rozważeniu bilansu korzyści oraz ryzyka wznowienia szczepień tym preparatem (p. także Zdarzenia zakrzepowe po szczepieniu preparatem firmy Janssen/Johnson&Johnson).

FDA uzupełnił materiały informacyjne przygotowane w ramach EUA i Charakterystykę Produktu Leczniczego (ChPL) preparatu firmy Janssen o ostrzeżenie dotyczące ryzyka wystąpienia rzadkich zdarzeń zakrzepowych po szczepieniu tym preparatem, głównie u kobiet w wieku 18–49 lat.

Szczegóły na: Stosowanie szczepionek przeciwko COVID-19. Tymczasowe zalecenia Centers for Disease Control and Prevention (wersja z 27 kwietnia 2021 r.)

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii