Zakrzepica żył mózgowych lub trzewnych 8–10-krotnie częstsza po COVID-19 niż po szczepionkach

20/04/2021

Populacyjny nadzór nad bezpieczeństwem szczepień ujawnił związek między szczepieniem przeciwko COVID-19 a występowaniem rzadkich i nietypowych zdarzeń zakrzepowych przebiegających z małopłytkowością, głównie pod postacią zakrzepicy zatok żylnych mózgu (cerebral venous sinus thrombosis – CVST). Obawy dotyczą głównie wektorowej szczepionki Vaxzevria (AstraZeneca), ale pojedyncze przypadki CVST zgłaszano również w Stanach Zjednoczonych po podaniu wektorowego preparatu firmy Janssen/Johnson&Johnson. Takiego sygnału alarmowego nie zarejestrowano na razie w przypadku szczepionek mRNA przeciwko COVID-19.

Z uwagi na postulowany patomechanizm tych reakcji (odpowiedź immunologiczna prowadząca do podobnych zaburzeń i objawów, które obserwuje się u niektórych pacjentów leczonych heparyną, u których doszło do małopłytkowości indukowanej heparyną [HIT]), tę szczególną postać zdarzeń zakrzepowych po szczepieniu w określono jako indukowaną szczepieniem zakrzepową małopłytkowość immunologiczną (vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia – VITT). Ryzyko tych rzadkich, nietypowych zdarzeń niepożądanych po szczepieniu zawsze trzeba rozpatrywać w kontekście ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID-19 i jej powikłań. Taki cel postawił sobie zespół naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wielkiej Brytanii, a wyniki ich pracy pojawiły się ostatnio w postaci nierecenzowanego jeszcze artykułu na platformie preprintowej Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Szczegóły na: Zakrzepica żył mózgowych lub trzewnych 8–10-krotnie częstsza po COVID-19 niż po szczepionkach 

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii