Jak przekazywać informacje o potencjalnych korzyściach i zdarzeniach niepożądanych po szczepionce Vaxzevria (AstraZeneca) przeciwko COVID-19?

14/04/2021

Wszystkie metody leczenia wiążą się z potencjalnymi zdarzeniami niepożądanymi, jak i z potencjalnymi efektami korzystnymi, dlatego w procesie podejmowania decyzji ważne jest dokonanie ich wzajemnego bilansu. W przypadku szczepień korzyści są szczególnie złożone, gdyż mogą obejmować nie tylko samych zaszczepionych, ale także inne osoby, natomiast zdarzenia niepożądane można odczuwać szczególnie dotkliwie, bo szczepieniu poddajemy się, gdy jesteśmy zdrowi, w ramach działań profilaktycznych.

Potencjalne zdarzenia niepożądane

Po rozpoczęciu masowych szczepień przeciwko COVID-19 szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca) populacyjny nadzór nad bezpieczeństwem szczepień ujawnił potencjalny związek tej szczepionki ze szczególną, nietypową i rzadką postacią zdarzeń zakrzepowych. Odnotowano również przypadki ciężkich reakcji alergicznych (anafilaksji), ale po szczepionce Vaxzevria (AstraZeneca) są one bardzo rzadkie, prawdopodobnie z powodu środków ostrożności zastosowanych podczas szczepień u osób z reakcją alergiczną w wywiadzie. Inne niepożądane odczyny poszczepienne po tym preparacie uważa się aktualnie za krótkotrwałe.

Dane brytyjskiej Agencji ds. Leków i Środków Leczniczych (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency – MHRA) wskazują, że te szczególne postaci zdarzeń zakrzepowych zdarzają się częściej u osób młodszych.

Potencjalne korzyści

Korzyści ze szczepienia obejmują ochronę przed COVID-19 (zarówno przed chorobą o ostrym przebiegu, jak i jej długofalowymi następstwami) nie tylko osoby zaszczepionej, ale także innych osób, z którymi się ona kontaktuje (szczepienie zmniejsza ryzyko zakażenia osób z kontaktu). Jednak wielkość potencjalnych korzyści zmienia się zależnie od szansy, że:

  • dana osoba będzie miała kontakt z wirusem (co zależy od częstość zakażeń w populacji w danym rejonie w aktualnym czasie, a także od narażenia zawodowego na zakażenie)
  • w wyniku COVID-19 wystąpią u danej osoby ciężkie powikłania lub zgon (co zależy głównie od wieku, ale także od chorób towarzyszących lub innych czynników ryzyka związanych ze stanem zdrowia).

Potencjalne korzyści akumulują się także każdego dnia po szczepieniu (w okresie narażenia na zakażenie wirusem).

Szczegóły na: Jak przekazywać informacje o potencjalnych korzyściach i zdarzeniach niepożądanych po szczepionce Vaxzevria (AstraZeneca) przeciwko COVID-19?

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii