Uraz barku związany z podaniem szczepionki i inne odczyny w miejscu wkłucia

19/02/2021

Uraz barku związany z podaniem szczepionki (shoulder injury related to vaccine administration – SIRVA) jest zdarzeniem niepożądanym wynikającym ze wstrzyknięcia szczepionki w obszar torebki stawu ramiennego zamiast w mięsień naramienny, któremu można zapobiegać. U pacjentów z SIRVA obserwuje się stan zapalny struktur barku powodujący ból, ograniczenie ruchomości i pogorszenie jakości życia. Lekarze mogą zmniejszyć ryzyko SIRVA i innych odczynów miejscowych, aktualizując swoją wiedzę i stosując odpowiednie metody wyboru miejsca i techniki wkłucia. Należy pamiętać o możliwości wystąpienia takiego zdarzenia niepożądanego, co ma istotne znaczenie dla rozpoznawania opisywanych odczynów i szybkiego rozpoczynania odpowiedniego leczenia.

Szczegóły na: Uraz barku związany z podaniem szczepionki i inne odczyny w miejscu wkłucia

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii